कारलेडरच्या कार कॅमेर्‍याची गुणवत्ता चाचणी

2020-09-23

राष्ट्रीय दिवस आणि मध्य शरद Dayतूतील दिवसाच्या लांब सुट्टीपूर्वी बरेच ऑर्डर येतात! पण प्रत्येक वाहन कॅमेर्‍याची गुणवत्ता चाचणी एकामागून एक काळजीपूर्वक करावी लागते!